download PDF

Abstract

The article is concerned with the principles of forming trusted and reliable systems of engineering diagnostics and forecasting of electric motors for high power process installations. The authors offered theoretically justified methods of algorithm development for forecasting of machine technical state. Turbine drive compressors for bulk gas transportation were taken as an example.

Keywords

Engineering diagnostics, on-line forecasting, technical state, high power electric motors, gas compressor units, maintenance by true condition, algorithm, expert diagnostic system.

Kryukov Oleg Viktorovich – Ph.D.(Eng.), Associate Professor, Main Specialist of JSC “Giprogaztsentr”, Nizhny Novgorod

Serebryakov Artiom Vladimirovich – Ph.D.(Eng.), Associate Professor, Alekseev NGTU, Nizhny Novgorod.

1. Puzhaylo A.F. and others. Energosberezhenie i avtomatizatsiya elektrooborudovaniya kompressornykh stantsiy [Energy Saving and Automation of Electrical Machinery at Compressor Plants], monograph, Under the editorship of O.V. Kryukov, Nizhni Novgorod, Vektor TiS, 2010, 570 p.

2. Puzhaylo A.F. and others. Energosberezhenie i avtomatizatsiya elektrooborudovaniya kompressornykh stantsiy [Energy Saving and Automation of Electrical Machinery at Compressor Plants]: monograph, Under the editorship of O.V. Kryukov, Nizhni Novgorod: Vektor TiS, Vol.2. 2011, 664 p.

3. Milov V.R., Shalashov I.V., Kryukov O.V. Protsedury prognozirovaniya i prinyatiya resheniy v sisteme tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta [Forecasting and Decision Making in the System of Maintenance and Repair], Automation in industry, 2010, no.8, pp.47-49.

4. Kryukov O.V., Stepanov S.E., Titov V.G. Vstroennye sistemy monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya elektroprivodov dlya energeticheskoy bezopasnosty transporta gaza [Integrated System of Electric Drive Technical State Monitoring for Energy Safety of Gas Transportation], Energy safety and energy saving. 2012, no.2, pp. 5-10.

5. Babichev S.A., Zakharov P.A., Kryukov O.V. Monitoring tekhnicheskogo sostoyaniya privodnykh elektrodvigateley gazoperekachivayuschikh agregatov [Technical State Monitoring of Electric Drives for Gas Compressor Units], Control. Monitoring, 2009, no.7, pp. 33-39.

6. Babicev S.A., Kryukov O.V., Titov V.G. Avtomatizirivannaya sistema bezopasnosti electroprivodnykh gazoperekachivayuschikh agregatov [Automatic Safety System of Electric Gas Compression Units], Electrical engineering, 2010, no.12, pp. 24-31.

7. Babichev S.A., Zakharov P.A., Kryukov O.V. Avtomatizirovannayua sistema operativnogo monitoringa privodnykh dvigateley gazoperekachivayuschikh agregatov [Automatic System of On-line Monitoring for Actuating Motors of Gas Compressor Units], Automation in Industry, 2009, no.6, pp. 3-6.

8. Kryukov O.V. Kompleksnaya sistema monitoringa i upravleniya elektroprivodnymi gazoperekachivayuschimi agregatami [Combined System of Monitoring and Control of Electrically Driven Gas Compressor Units], Collection of scientific papers “Advanced Information Technologies, Means And Automation Systems And their Introduction to Enterprises in Russia”, AITA-2011, Moscow: IPU RAN, 2011, pp. 329-350.

9. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Sistema operativnoy diagnostiki tekhnicheskogo sostoyaniya vetroenergeticheskikh ustanovok [On-line Diagnostics System of Technical State for Wind-driven Power Plants], Electrical Engineering, 2015, no.4, pp.49-53.

10. Serebryakov A.V. Energoeffektivnye vetroenergeticheskie ustanovki s operativnoy diagnostikoy dlya avtonomnykh sistem elektrosnabzheniya [Energy-efficient WindDriven Power Plants with On-line Diagnostics for Independent Power Supply Systems], Dissertation for Ph.D. degree in engineering, 05.09.03, IGEU, Nizhni Novgorod, 2013, 171p.