download PDF

Abstract

A mathematical model of a digital loop automatic control synthesis, which is implemented in software using limited volume of the random access memory of microprocessor regulating controller (MRC), is provided.

Keywords

The model law of management, a mismatch signal, discrete analogs of derivatives, prehistory of management, the control action.

Parsunkin Boris Nikolaevich – D.Sc.(Eng.), Professor, department of automated control systems, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia.

Obukhov TatiGennadyi Fedorovich - Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia.

Obukhova Tatiana Gennadievna - Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia.

Akhmetova Aigul Uralovna – student, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia.

1. Parsunkin B.N., Shesterkin D.G., Obuhov G.F. and others. Samonastraivayushchayasya sistema dlya upravleniya teplovym rezhimom pechej [Self-adjusting system for control of conditions of furnaces].Stal' [ Steel]. 1987, no.11.

2. Parsunkin B.N., Shesterkin D.G., Obuhov G.F. and others. Avtomaticheskaya sistema pryamogo cifrovogo upravleniya nagrevom metalla [Automatic system of direct digital control of metal heating]. Stal' [Steel]. 1985, no.3.

3. Andreev S.M., Parsunkin B.N. Sistema optimal'nogo upravleniya teplovym rezhimom promyshlennyh pechej [Optimal control system of industrial furnace thermal rate]. Mashinostroenie: setevoj elektronnyj nauchnyj zhurnal [Russian Internet Journal of Industrial Engineering]. 2013, no. 2, pp. 18- 29.

4. Ryabchikov M.Yu., Andreev S.M., Ryabchikova E.S. Algoritmy i sposoby samonastrojki sredstv regulirovaniya v sovremennyh mikroprocessornyh kontrollerah: uchebnoe posobie [Algorithms and methods for self-adjusting of control ways in a modern microprocessor controllers: textbook]. Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2012, 136 p.

5. Pol'ko P.G., Logunova O.S., Ryabchikova E.S., Ryabchikov M.YU., Andreev S.M., Parsunkin B.N. Algoritm nechetkogo upravleniya dlya sinteza cifrovyh konturov avtomaticheskoj stabilizacii tekhnologicheskih parametrov [Fuzzy control algorithm for synthesis of a digital loop technological parameters automatic stabilization]. Avtomatizaciya v promyshlennosti [Industrial automatization]. 2010, no. 11, pp. 32- 37.

6. Parsunkin B.N., Andreev S.M., Logunova O.S. Lokal'nye stabiliziruyushchie kontury avtomaticheskogo upravleniya v ASU TP promyshlennogo proizvodstva: monografiya [Local stabilizing loop of automatic control in industrial production ACS: monography]. Magnitogorsk. Poligrafiya, 2012, 406 p.

7. Parsunkin B.N., Andreev S.M., Obuhova T.G., Galdin M.S., Ahmetov T.U. Adaptivnye statisticheskie modeli, sintezirovannye na osnove INS [The adaptive statistical models, synthesized on the basis of the neural networks]. Vestnik Magnitogorskogo Gosudarstvennogo Tehnicheskogo Universiteta im. G.I. Nosova [Bulletin of Nosov Magnitogorsk State Technical University]. 2012, no. 4, pp. 68-71.

8. Golovko N.A., Logunova O.S., Parsunkin B.N., Andreev S.M. Adaptivnaya sistema avtomaticheskogo upravleniya stohasticheskimi nelinejnymi processami [Adaptive automatic control system of stochastic nonlinear processes]. Nauchnoe obozrenie [Science Review]. 2013, no. 1, pp. 166-170.